Winkelwagen

 • Producten
 • 0
 • Subtotaal
 • 0,00

Inhoud | Afrekenen

Saakeshop

 1. Tijdelijke actie:
  gratis verzending
 2. Kwaliteits-producten
 3. Lage prijzen
 4. Snelle verzending
 5. Altijd snelle reactie
 6. Eigen voorraad
Veilig online winkelen met BeCommerce!
Billink, achterfa betalen
 

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen


a. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW.

b. Saake-shop.be is onderdeel van Trans Europe Batteries BV. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over Saake-shop.be, handelend onder Trans Europe Batteries BV. Op Saake-shop.be worden allerlei accessoires voor foto- en videocamera's aangeboden.

c. Identiteit van de onderneming:
Saake-shop.be
Stokthoekstraat 10A (géén retour- of afhaaladres)
9140 Temse
info@saake-shop.be
03 500 94 04
Ondernemingsnummer: 34210455
BTW nummer: BE0841.924.267

Nederlandse adres:
Trans Europe Batteries BV
Tappersweg 14 (géén retour- of afhaaladres)
2031EV Haarlem

d. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Saake-shop.be. De Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk opgenomen op de internetsite van Saake-shop.be.

e. Saake-shop.be onderschrijft de BeCommerce-gedragscode. Klik hier voor een exemplaar van de BeCommerce-gedragscode.

f. Door het bestellen van producten bij Saake-shop.be gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden welke zijn te vinden op deze website.

g. Saake-shop.be garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.

h. In de orderbevestiging die wordt verzonden direct na het doen van de bestelling, staat een overzicht van de bestelde artikelen, het afleveradres, het factuuradres en de downloadbare Algemene Voorwaarden.2. Levering


a. De levertijd bedraagt bij producten die voorradig zijn doorgaans 1 werkdag, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De levertijd van producten die niet voorradig zijn, is altijd op aanvraag.

b. Saake-shop.be garandeert nooit dat een bestelling de dag na de verzending wordt afgeleverd daar gebruik wordt gemaakt van een derde partij voor de verzending, in de meeste gevallen is dat PostNL.

c. Levering volgt zolang de voorraad strekt. Als er om wat voor reden ook, niet, of met vertraging, geleverd wordt, brengen wij de klant hierover altijd tijdig van op de hoogte.

e. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Wij leveren binnen 1-3 werkdagen indien producten op voorraad zijn. De maximale levertijd is 30 dagen. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is zullen wij u tijdig op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om de koopt te ontbinden. Na ontbinding worden reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

f. Bij het afrekenen van de bestelling via creditcard worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald zodat deze verzonden kan worden. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.3. Prijzen


a. Alle prijzen op deze website zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzending. Verzendkosten: 2,50 euro. Vanaf 39 euro gratis verzending.

b. Prijzen worden binnen de looptijd van een overeenkomst niet verhoogd.

c. Bij het maken van een offerte verbinden wij ons hieraan tot gedurende 5 werkdagen na het maken van de offerte. Voor de klant is een offerte vrijblijvend.

d. Alle prijzen, zowel op de website, als in een offerte, zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.4. Producten


a. Alle producten op Saake-shop.be zijn nieuw en verpakt. Mocht dit niet het geval zijn, wordt dit altijd bij het betreffende product vermeld.5. Wet Kopen op Afstand; aanvaarding en bedenktijd


a. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit

b. U heeft na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen een koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Alle retouren moeten ten alle tijden per e-mail worden voorgemeld. Gedane betalingen zullen binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

c. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is beschadigd.

d. De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

e. Er zijn geen uitzonderingen in producten die niet op het herroepingsrecht van toepassing zijn.

f. Contacteer ons gerust in geval van een herroeping.

g. Gegevensdragers dienen in ongeopende verpakking geretourneerd te worden.6. Reclames en garantie


a. In geval van gebreken dient er binnen 14 dagen contact opgenomen te worden met Saake-shop.be Het product kan dan worden teruggestuurd. Saake-shop.be draagt geen kosten van retourzending. Indien op voorraad wordt het product direct vervangen. Indien niet op voorraad, wordt het product opnieuw besteld of wordt het aankoopbedrag terugbetaald. Deze keuze ligt bij de klant.

b. De garantie op accu’s is de wettelijke periode van 6 maanden en geldt niet indien sprake is van nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Garantie geldt ook voor capaciteitsachteruitgang.

c. Garantie op andere producten is 2 jaar, tenzij anders aangegeven. Geheugenkaarten hebben doorgaans een langere garantie.

d. Om aanspraak te maken op de garantie dient altijd contact per e-mail worden opgenomen voor het ontvangen van de juiste retourinstructies. Een kopie van de factuur dient ten alle tijden worden bijgevoegd in de retourzending. Een kopie-factuur kan kostenloos opnieuw opgevraagd worden bij onze klantenservice.

e. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.7. Afbeeldingen


a. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz, op de internetsite Saake-shop.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.8. Klachten


a. Hebt u een klacht: contacteer ons via info@saake-shop.be, wij zorgen zo snel mogelijk voor een oplossing. Wij hanteren minimaal de wettelijke garanties op al onze producten en staan voor 100% achter onze producten. Gelieve bij problemen ons te contacteren.

b. De consument mag steeds een beroep doen op de klachtendienst van BeCommerce en in het uiterste geval de Geschillencommissie van BeCommerce indien er met onze klantenservice geen oplossing bereikt kan worden.

c. Wij zijn verplicht u te wijzen op de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. U doet dat via deze link.9. Geschillen


a. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

b. Op alle overeenkomsten en transacties van Saake-shop.be is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.10. Aansprakelijkheid


a. De aansprakelijkheid van Saake-shop.be uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grote van maximaal de overeengekomen prijs.

b. Saake-shop.be is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

c. Saake-shop.be is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

d. De opdrachtgever vrijwaart Saake-shop.be uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
11. Kopen op rekening


De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.Voor vragen kunt u emailen naar: info@saake-shop.be

Nieuwsbrief

Mis onze speciale aanbiedingen voor nieuwsbriefontvangers niet!

Overig
Homepagina Klantenservice Over ons Contact Weblog Links/partners Privacy Algemene voorwaarden
Social media
n